Om

S.Kane. er et enkeltpersonsforetak,
En lærhåndverksbedrifter med hovedvekt på design og tilvirkning av vesker, smykker, belter med mere.